Ringeriksbanen
Prosjektet Ringeriksbanen omfatter en ny jernbanelinje mellom Sandvika i Bærum og Hønefoss i Ringerike.
Ringeriksbanen vil forkorte Bergensbanen med ca 60 km og reistetiden med om lag 1 time.

Første gangen Ringeriksbanen ble vurdert var i 1858, og i 1992 ble det bestemt at banen skulle bygges.
Dette ble utsatt, og det siste nå er at byggingen skal starte en gang i perioden 2014-2019.


To prosjekter - til prisen av ett prosjekt - "spleiselag" :

(1) Forkorte Bergensbanen ned mot 4 timer (inkl. andre utbedringer), og begrense bruk av fly vesentlig som i praksis da vil ta omtrent like lang tid.
(reise fra Oslo sentrum til Gardermoen - vente på fly - flytid - vente på utsjekking - vente på taxi/buss - reise til Bergen sentrum)

(2) Ringerike og Hønefoss har enorme potensialer for utbygging, og en utbygging her kan redusere presset og boligprisene i Oslo.


Mulig utfordring kan være forståelsen av at vi her får "dobbelt opp" til samme pris.
Kost/nytte analyse har enten hatt fokus på nær-trafikk(inter-city) eller lyntog,
og ikke tilstrekkelig tatt for seg begge samtidig med den tilhørende vekst i Hole/Ringerike.


Ringeriksbanen vil alene gi mer enn 900 000 nye reisende til Jernbanen i Norge!


Siste nytt fra Jernbaneverket

Forum Nye Bergensbanen - omtale av Ringeriksbanen

Historikk - Fakta - Forventning
(pdf-dokument fra Forum Nye Bergensbanen)

Informasjon fra WikipediaPlan fra Stortinget:

Kapittel i gjeldende Nasjonal Transportplan hvor Ringeriksbanen er omtalt (NTP 2010-2019)
(kan søke etter "Ringeriksbanen" i teksten her)

En viktig periode er vinter 2013. Siste del av nasjonal transportplan blir da utarbeidet (NTP 2014-2023),
som har hovedvekt på den første 4-års periode (2014-2017). Dvs. det blir da mer fastlagt og bestemt
om utbygging av Ringeriksbanen vil starte i den 4-års perioden eller ikke.

Siste utkast til Nasjonal Transportplan 2014-2023

Det som står om Ringeriksbanen her er:
"Det er prioritert planressurser i rammen +45 prosent til videre utredning og planlegging
av Ringeriksbanen med utgangspunkt i materialet som er utarbeidet av høyhastighetsprosjektet."

(dvs. Ringeriksbanen blir i følge dette utkastet kun prioritert hvis rammen økes med 45%)Bli med i egen gruppe på facebook!
(Søk etter "Ringeriksbanen")


e-post: post(a)ringeriksbanen.no

Klikk her for å legge www.ringeriksbanen.no under favoritter.