Ringeriksbanen
Prosjektet Ringeriksbanen omfatter en ny jernbanelinje mellom Sandvika i Bærum og Hønefoss i Ringerike.
Ringeriksbanen vil forkorte Bergensbanen med ca 60 km, og reistetiden med om lag 1 time.

Første gangen Ringeriksbanen ble vurdert var i 1858, og i 1992 ble det bestemt at banen skulle bygges.
Dette ble utsatt, og penger til bygging av banen er enda ikke bevilget (per 2020).


To prosjekter - til prisen av ett prosjekt - "spleiselag" :

(1) Forkorte Bergensbanen ned mot 4 timer (inkl. andre utbedringer), og begrense bruk av fly vesentlig som i praksis da vil ta omtrent like lang tid.
(reise fra Oslo sentrum til Gardermoen - vente på fly - flytid - vente på utsjekking - vente på taxi/buss - reise til Bergen sentrum)

(2) Ringerike og Hønefoss har enorme potensialer for utbygging, og en utbygging her kan redusere presset og boligprisene i Oslo.


Mulig utfordring kan være forståelsen av at vi her får "dobbelt opp" til samme pris.
Kost/nytte analyse har enten hatt fokus på nær-trafikk(inter-city) eller lyntog,
og ikke tilstrekkelig tatt for seg begge samtidig med den tilhørende vekst i Hole/Ringerike.


Det er beregnet at Ringeriksbanen alene vil gi mer enn 900 000 nye reisende til Jernbanen i Norge!


Siste nytt fra Bane NOR

Forum Nye Bergensbanen

Historikk - Fakta - Forventning

Informasjon fra Wikipedia


e-post: post(a)ringeriksbanen.no

Klikk her for å legge www.ringeriksbanen.no under favoritter.